Planter

Gradueret tildeling af udsæd i CropManager

Se denne demonstrationsvideo om, hvordan du selv kan lave gradueret tildelingskort for udsæd til dine marker i programmet CropManager. Demovideoen er lavet af SEGES, efteråret 2018.