Svin

Svin

PattegriseLIV - Farrowing pens for loose-housed...

44 views 12. februar 2021

After building farrowing pens for loose-housed sows, the staff at Overgård Gods has lowered the...

Svin

Online Kursus i Dansk svineproduktion - Jens...

58 views 3. februar 2021

Jens Otto Petersen og hans tidligere medarbejder Natalia Chepurna har været glad for den støtte...

Svin

SoLiv 2.0 - Stuegang og systematik gør det...

119 views 18. januar 2021

Stine Mikkelsen, griseproducent på Bornholm, har sammen med sin dyrlæge Claus Heisel opsat en...

Svin

Allan V Pedersen

179 views 11. januar 2021

Svin

Torben Farum

107 views 11. januar 2021

Svin

Karl Eric Pedersen

106 views 11. januar 2021

Svin

Søren Bak Andersen

101 views 11. januar 2021