Planter

Planter

Fra gamle drænkort til digital kort på en app

270 views 16. april 2019

Morten Linnemann Madsen fra LandboThy hjælper landmændene med at digitalisere drænene ud fra...

Planter

Digitale drænkort

297 views 16. april 2019

Thomas Graugaard har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Det gør det nemt at finde...

Planter

HVIDE BLOMSTER ER KRÆS FOR INSEKTERNE

223 views 5. april 2019

Hvis du har hvidblomstrende træer på din bedrift, klasker du tre fluer med et smæk: 1: Du...

Planter

Sådan tager du jordprøve til n-min-måling

193 views 5. april 2019

N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste...

Planter

Ramt af efterafgrødekravet

147 views 25. marts 2019

Torben Thomsen får et stort efterafgrødekrav de kommende år som følge af den målrettede...

Planter

45% efterafgrødekrav vanskeligt i Vendsyssel

139 views 22. marts 2019

Kasper Pølund, Jerslev kæmper i forvejen med at få etableret efterafgrøderne til den 20. august....

Planter

Kvælstofprognosen 2019: Sådan skal du forholde dig

385 views 21. marts 2019

Kvælstofprognosen 2019 er offentliggjort, men der er faldet rigtig meget vand i perioden mellem...

Planter

Guide til etablering af vårbyg efter vådt forår

598 views 21. marts 2019

Gå ikke i vårbyg-panik, selv om foråret byder på store regnmængder, som det er sket i 2019....

Planter

Sortsvalg i majs

75 views 1. marts 2019

I denne video fortæller vi, hvordan du på hjemmesiden www.sortsvalgmajs.dk kan få adgang til...

Planter

Torben Thomsen vil bygge et minivådområde

497 views 28. februar 2019

Torben er klar til at søge om et minivådområde. Hør om hans overvejelser om placering og type.