Planter

Tilskud til plejegræs: Synligt afgræsset

2. februar 2016 græs, natur, naturpleje
Denne video giver dig gode råd til at overholde kravene i de 5-årige tilskudsordning ”Pleje af græs- og naturarealer”. I videoen nævnes det, at plejekravet gælder for hver 100 m2, men fra 2019 må der gerne være områder på op til 500 m2, der ikke plejes på maks. 10 pct. af arealet.
Denne film giver landmanden gode råd til at overholde kravet om at et areal skal fremstå synligt afgræsset på et bestemt tidspunkt af året. Filmen er lavet i et samarbejde mellem SEGES og NaturErhvervstyrelsen.