Planter

Sådan bygges en intelligent bufferzone

5. juni 2017 Miljø, miljøvirkemidler
Landmand Anders Bagge Hansen er i gang med at bygge en intelligent bufferzone. Den skal fjerne kvælstof og fosfor fra drænvandet.
Læs mere om tiltag, der kan reducere udledning af næringsstoffer: https://www.landbrugsinfo.dk/…/miljoet…/Sider/Startside.aspx