Planter

Smart isåning i hvedemarker

Det er svært at få overblik, når man skal ud og så vårbyg i de pletter, hvor hvedeplanterne er gået ud.
Jens Lei, Sønderborg bruger for første gang satellitfotos til at lave et tildelingskort for udsæd. Så er det bare at sætte USB-sticket i traktorcomputeren.
Jens Lei deltager i Skolen for præcisionsjordbrug. Han er med til at udvikle et koncept for et skoleforløb, der kan opkvalificere danske planteavlere til en digital fremtid.