CMN kvik-killer i økologisk jordbrug

LandbrugsInfo Se alle

CMN kvik-killer i økologisk jordbrug

Video med konsulent Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, der fortæller
om CMN kvik-killer i økologisk jordbrug. Videoen indgår i projekt Økologisk vidensfundament til nye landmænd støttet af Fonden for økologisk landbrug. Video af Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi
Læs mere om undervisningsmaterialer om økologisk planteproduktion, https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Undervisning_planteproduktion.aspx#Ukrudt