Økologi

Præsentationsvideo for HighCrop billedværktøj

19. juni 2018 Arkiv
I projektet HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift. Projektet HighCrop er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret af ICROFS. Det er finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Projektet er desuden finansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Video af Moxtell Productions