Darran Thomsen, VfL, Økologi: Demonstration af direkte såning i mellemafgrøder med WecoDyn

LandbrugsInfo Se alle

Darran Thomsen, VfL, Økologi: Demonstration af direkte såning i mellemafgrøder med WecoDyn

Forsøget med direkte såning i mellemafgrøder og brug af WecoDyn og andre såmaskiner indgår i projektet Ressourcebevidst økologisk markbrug.Projektet er støttet af Fonden for økologisk jordbrug samt EU's landdistriktsprogram. Video af Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landrbrug, September 2013