Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Omfordeling af kvælstof mellem markerne

12. november 2020 dyrkning, præcisionsjordbrug
Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan du følge med, når de quizzer på, om man egentlig kan anvende biomassekort til omfordeling af kvælstof mellem markerne.