Planter

Glad for digitale drænkort

16. april 2019 cropmanager, dræning, dyrkning

Glad for digitale drænkort
Landmand Thomas Graugaard fra Thyholm har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Er der våde pletter i marken, tager han mobilen frem og studere drænkortene på en app.

Se https://www.seges.dk/da-dk/software/plante/farm-tracking

Digitaliseringen er udført af LandboThy og er primært udført fra gamle drænkort, som Thomas havde liggende. I andre tilfælde udføres digitaliseringen med støtte fra luftfotos, eller der rekvireres kort fra Orbicon.