Planter

45% efterafgrødekrav vanskeligt i Vendsyssel

Kasper Pølund, Jerslev kæmper i forvejen med at få etableret efterafgrøderne til den 20. august. Fremover lyder kravet på i alt 30% efterafgrøder i 2020 og 45 % i 2021. 
Målrettet regulering kan virke både voldsom og uoverskuelig, men ved at mikse flere tiltag vil de fleste landmænd ikke blive ramt økonomisk, da der ydes kompensation. Læs mere. www.kvælstofindsats.dk

Læs, hvordan du Han peger på præcisionsjordbrug som en fremtidig løsning.