LandbrugsInfo

Amerikansk toaster afprøves hos økologisk mælkeproducent

16. april 2012 arkiv, økologi
En amerikansk toaster skal hjælpe økologerne med at øge selvforsyningen af protein. Ved at varmebehandle danskdyrkede hestebønner og lupiner kan proteinkvaliteten forbedres. Udstyret bliver i øjeblikket testet hos en økologisk mælkeproducent. Toasteren består af en 11 meter langt rør, hvor der kører en snegl igennem. I røret er der ca. 400 liter olie, der varmes op ved hjælp af el. Selve toastningen foregår ved 120-140 grader og kapaciteten er ca. 3 ton pr døgn.