DLBR

Helhedsorienteret risikostyring

Risiko er en af betingelserne ved at drive landbrug. Derfor gør du som landmand klogt i at se dine risici i øjnene – og handle derefter.

Helhedsorienteret risikostyring er en analysere og vurdering af truslerne mod en virksomhed og planer for handling, hvis uheldet skulle være ude.