Planter

Verdens værste ukrudt – hanesporens biologi

6. december 2018 ukrudt

I den anden film om hanesporen ser vi på plantens biologi, som er en stor del af forklaringen på, hvorfor den så let spredes. Vi fortæller også om forskellen mellem hanesporen og den beslægtede plante grøn skærmaks.