Planter

Få succes med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler

7. juli 2016 IPM, radrensning, ukrudt