Planter

Hvor skal dine målrettede efterafgrøder placeres?

Se ny service på landmand.dk, hvor de efterafgrøder, du har tilmeldt, kan ses på et kort.