Planter

Andy Bason: Glad for præcisionsjordbrug, men duer det til kvælstof?

SEGES har besøgt tre engelske landmænd, som er godt i gang med præcisionsjordbrug. Hør om deres erfaringer, og hvor de mener, der er mest at hente.