Økologi

Bedre udnyttelse af farefolde

20. august 2018 grise
På Ulvehøjgaard afprøver de i øjeblikket et nyt foldkoncept, hvor hver farefold kun bruges til én so og hendes smågrise, før den står tom i minimum et år. Med det nye koncept har de mulighed for at udnytte arealerne mere optimalt, så højtliggende tørrer arealer bruges i de våde måneder og mens de lavereliggende våde arealer bruges i sommermånederne. Der udover er der mulighed for at så efterafgrøder efter hvert hold, så udvaskningen af næringsstoffer fra grisenes gødning minimeres.