Økologi

Bedre velfærd og mindre smittetryk med nyt foldkoncept

20. august 2018 grise
På Ulvehøjgaard afprøver de i øjeblikket et nyt foldkoncept, hvor hver farefold kun bruges til én so og hendes smågrise, før folden står tom i minimum et år. Med det nye koncept opnår de en bedre dyrevelfærd for både soen og pattegrisene, og en bedre tilvækst hos pattegrisene, fordi fravænningen er mindre stressende for smågrisene, smittetrykket i folden er mindre og foldene har et fint græsdække.

Læs mere om det nye koncept og de erfaringer de har gjort sig på Ulvehøjgaard i denne artikel
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.landbrugsinfo.dk%2FOekologi%2FSvin%2FSider%2FOe-18-5752-Oeko-svineproducent_har_succes_med_nyt_foldkoncept.aspx&h=AT3ae7uePElgqfV3uGTa274TIvqRx-BjX17I_cddEHjbfJNrhftzIJwsMVQh4x0UO40yIX63zMEvG38Q0XZbVmBRI8rVR4TntP68avJ3p4lRFv0bXLHJbG3_YIQURk07rESHLASmALYo48ih5g