Økologi

Jordpakning kan medføre dårlig jordstruktur

20. august 2018 planteavl
En dårlig jordstruktur, der skyldes pakning, fører til udbyttetab (særligt i våde eller tørre år), dårlig afdræning, øget behov for jordbearbejdning, N-udvaskning og øget emission af drivhusgasser.
Ved at have fokus på timing, dæk, hjullast og overkørsler, kan man forebygge strukturproblemer forårsaget af jordpakning.

Læs mere om, hvordan du opnår en god jordfrugtbarhed her: https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Sider/3759_tmp_LI_artikel_jordfrugtbarhed.aspx