Planter

Graduerede udsædsmængder

Jens Lei, har lavet tildelingskort for udsæd. Han sår ekstra udsæd på bakketoppe, og hvor han erfaring for, at afgrøden spirer dårligere. Landskonsulent Lans Bonde Eriksen støtter ideen om graduerede udsædsmængder, og anbefaler endvidere at nedsætte udsædsmængden i lavninger.