Tagget med dyrkning præcisionsjordbrug

Planter

Vær Robin Hood, når du gødsker

337 views 3. juni 2019

Mød Jens Lai fra Ballegård, som nyder synet af ensartede marker. Her fortæller han, hvad han får...

Planter

HVOR I MARKEN ER KVÆLSTOFRESPONSEN STØRST ?

684 views 1. maj 2019

Meget af det arbejde, vi laver i SEGES, fokusere direkte på at optimere udbyttet i marken...

Planter

Gradueret tildeling af udsæd i CropManager

618 views 12. november 2018

Se denne demonstrationsvideo om, hvordan du selv kan lave gradueret tildelingskort for udsæd til...