Planter

Planter

Sådan autoriserer du dig i MAB

8 views 6. juli 2020

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende plantebeskyttelsesmidler til...

Planter

Sådan tilknytter du din autorisation til en...

8 views 6. juli 2020

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende plantebeskyttelsesmidler til...

Planter

Lad dig ikke snyde af kraftige marker

181 views 25. februar 2019

Kraftig vintersæd siger ikke noget om vækststadiet. Vækstregulering i korn udføres fra stadie...

Planter

Få styr på agerrævehale

1.105 views 25. oktober 2018

Sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerrævehale. Vi har besøgt...

Planter

Bekæmpelse af italiensk rajgræs

317 views 17. oktober 2017

Hvad har størst effekt på italiensk rajgræs? Er der pløjning, såtid, kemi eller vårsæd i...

Planter

Hold øje med rapsjordlopper

236 views 28. august 2017

Planter

Lys bladplet i vinterraps

217 views 22. marts 2017

Se, hvordan du kender svampesygdommen i de tidlige stadier.

Planter

Hanespore

396 views 30. august 2016

Planter

Er der snegle i marken?

167 views 10. august 2016

Planter

Skimmelstyring i kartofler

181 views 30. maj 2016

Jørn Willumsen bruger beslutningsstøtteværktøjet Skimmelstyring, når han fastlægger sine...