Planter

Hvilke virkemidler passer til landskabet?

24. november 2017
På Martin Mogensens ejendom er der lokaliteter, som egner sig til tre forskellige virkemidler, nemlig intelligent bufferzone, minivådområde og filtermatrice. Frank Bondgaard viser rundt og forklarer, hvordan virkemidlerne passes ind i terrænforholdene.