Indlægning og komprimering af majshelsæd

LandbrugsInfo Se alle

Indlægning og komprimering af majshelsæd

En af de væsentligste årsager til tab i foderkæden, kan henføres til dårlig eller mangelfuld komprimering i forbindelse med indlægning i silo. Dårlig komprimering kan medføre ilttilførsel og dermed tilføre microorganismer næring med råd og skimmelsvamp til følge. Videoen viser et eksempel på godt håndværk i forhold til den vigtige indlægningsteknik.