Demodag i projekterne Robuste racer og Slagtesvin på friland

LandbrugsInfo Se alle

Demodag i projekterne Robuste racer og Slagtesvin på friland

Der blev afholdt demonstrationsdag i projekterne ”Robuste racer” og ”Slagtesvin på friland”, tirsdag den 25. september 2012 hos Kirsten og Hans Erik Jørgensen. På demonstrationsdagen, som var besøgt af omkring 50 gæster, blev der gjort status og man kunne blandt andet høre om de foreløbige erfaringer og se de diegivende søer med engelsk Saddleback og Duroc i generne samt slagtesvin, der boltrede sig på marker med kløvergræs, kål og roer. Demonstrationsdagen var arrangeret af Videncentret for Landbrug, Økologi, Aarhus Universitet og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Projekterne er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, EU´s Landdistriktsprogram, og Organic RDD programmet koordineret af ICROFS og finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen. Video af Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi

Tagget med økologi