Forsyning med fosfor og kalium i økologisk landbrug uden brug af konventionel husdyrgødning

LandbrugsInfo Se alle

Forsyning med fosfor og kalium i økologisk landbrug uden brug af konventionel husdyrgødning

Udfasningen af konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug medfører en begrænset adgang til kalium og fosfor. Videncentret for Landbrug gennemfører i 2011 og 2012 aktiviteter, der skal belyse, hvordan forsyningen med andre næringsstoffer end kvælstof kan sikres. I den forbindelse blev der holdt en markvandring, hvor man så på efterafgrøder med fokus på opsamling af kalium og de enkelte planters evne til at frigøre fosfor fra jorden til gavn for de kommende afgrøder.

Tagget med økologi